Instruktørerne

Fælles for vores 38 dygtige instruktører - eller VIP-Skippere, som vi kalder dem i daglig tale - er, at de er meget kompetente, tillidsskabende og dygtige sejlere, der på kort tid kan formidle et budskab klart og tydeligt.  De sørger for, sammen med jeres medarbejdere, kunder etc., at komme godt fra start og få skabt klarhed om fælles mål, arbejdsgange og spilleregler ombord.

Vi arbejder løbende med evalueringer baseret på vore gæsters input samt generel faglig udvikling af vore instruktører. Alt sammen for at sikre så god en dag for vore gæster som muligt. Hvad enten der sejles ”sommerfest” eller vi er en del af et Teambuilding arrangement.

Instruktøren tager altid afsæt i teamets fælles opgaver på båden og aftalte krav om resultater. En dag med sammen i Kongelig Dansk Yachtklub er en spændende rejse, der relaterer sig til gruppens hverdag hjemme i virksomheden.

Hos alle VIP-Skippere har sikkerheden altid højeste prioritet.
Match Racing

Sign-up til vort Newsletter